Groen in actie voor propere lucht en tegen zwerfvuil

'Walk the talk' wordt wel eens geroepen. Het is niet altijd eenvoudig om te handelen naar je ideeën. Maar we doen ons best.

Zo hebben leden van Groen Pelt zich aangemeld voor de actie curieuze neuzen. Dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen niet al te best is weten we maar al te goed. Dat dit gevolgen heeft voor de volksgezondheid wordt nog maar recent toegegeven. Maar hoe slecht is ze?

​Meten is weten, en daarom gaan 20.000 mensen de kwaliteit van onze lucht meten. Laten we ervoor ijveren dat het beleid eindelijk echte stappen onderneemt om de uitstoot van o.a. fijn stof terug te dringen. Oh ja, ze zullen zeggen dat er al heel wat gebeurd is. Het onderzoek zal het uitwijzen.

Een ander hot topic dat de nodige aandacht verdient, is het probleem van het zwerfvuil. Ook hier hebben onze leden in Overpelt en Neerpelt een duit in het zakje gedaan. Maar, bij het oprapen van het zoveelste blikje vroegen ons wel af of de zwerfvuilactie wel echt zoden aan de dijk brengt. Wat helpt het om één keer per jaar vuil te ruimen als het beleid nalaat om de juiste maatregel te nemen: statiegeld NU.