Dossiers

De omleidingsweg en het Klein Stedelijk gebied Pelt
Een maatschappij in evenwicht vraagt om sociale rechtvaardigheid

Actueel

Het gebeurt niet elke dag dat een verzoekschrift van een burger wordt behandeld op de gemeenteraad. Het schepencollege moet een verzoekschrift in eerste instantie   ontvankelijk verklaren. Daarna heeft men drie maanden de tijd om een gefundeerd antwoord te bezorgen aan de indiener. Dit verzoekschrift, ingediend door Hilde Schuurmans (Groen), werd echter toegevoegd aan de agenda van de...

Op dinsdag 27 oktober organiseert de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) een infoavond over “grondstoffenjagers”. Aanvang om 19.30 u in de Patio van het gemeentehuis (ingang via Kerkstraat). Toegang is gratis. ​Gastspreker is onderzoeksjournalist Raf Custers, die een boek schreef over dit onderwerp. 

De belangrijkste grondstoffen zijn ons allemaal welbekend en...

Het versterken van de lokale democratie is voor Groen een prioriteit, want de afstand tussen burger en politiek is vaak (té) groot. Basisvoorwaarden voor meer lokale democratie zijn absolute openheid, transparantie en participatie. Participatie verhoogt het draagvlak van het beleid en uiteindelijk de kwaliteit ervan. Groen staat dan ook zeer positief tegenover de stappen die...

Eind november start in Parijs misschien wel de belangrijkste klimaattop ooit. Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan is het cruciaal dat de wereldleiders tot een ambitieus en wettelijk bindend internationaal klimaatakkoord komen. Omdat ook voor alle toekomstige generaties de nood aan een goed akkoord groot is, geeft Groen Neerpelt twee jonge Neerpeltenaren tussen 18 en 33...

Na een drukke winter en voorjaar, heeft de redactie de laatste maanden wat rust genomen. Soms moet de riem er even af... Maar het is stilaan tijd om de draad terug op te pakken.

In juni vonden twee gemeenteraden plaats. De alternatieve Groene verslagen hadden jullie nog te goed. Voor de verslagen van de gemeenteraden van 1 en 29 juni verwijzen we dan ook naar de links hieronder.

Biovoeding echt wel beter!

In het kader van de bioweek organiseerde Groen Neerpelt i.s.m. Bioshop Klimop een infoavond over de meerwaarde van biovoeding. Dat meer en meer mensen bezig zijn met gezond voedsel is een maatschappelijk gegeven. Vijfenveertig toehoorders vonden dan ook de weg naar De Wulp.

Gastspreker was dokter Geert Verhelst. Zijn boodschap was klaar en...

Home