Dossiers

De omleidingsweg en het Klein Stedelijk gebied Pelt
Een maatschappij in evenwicht vraagt om sociale rechtvaardigheid

Actueel

Dinsdag 19/01 om 19.30 u organiseert de Neerpeltse FairTradetrekkersgroep in de patio van het gemeentehuis een infoavond over voedselteams. Een voedselteam is een groep van mensen die biologische groenten en fruit, hoevezuivel en hoevevlees, brood en bloem, streek- en seizoensproducten,enz. rechtstreeks aankopen bij producenten uit de streek. Wekelijks kunnen de leden van...

Wij wensen iedereen een vreugdevol, gelukkig en gezond 2016!

 

Begin oktober verstuurde Hilde Schuurmans (Groen) een verzoekschrift  naar de gemeenteraad met de vraag om de burgers meer te betrekken bij het beleid van de gemeente (zie bijlage). Binnen de drie maanden moet het schepencollege een antwoord formuleren en bezorgen aan de indiener. 

Het antwoord werd door de burgemeester toegelicht tijdens de laatste gemeenteraad (14 december). De...

Het gebeurt niet elke dag dat een verzoekschrift van een burger wordt behandeld op de gemeenteraad. Het schepencollege moet een verzoekschrift in eerste instantie   ontvankelijk verklaren. Daarna heeft men drie maanden de tijd om een gefundeerd antwoord te bezorgen aan de indiener. Dit verzoekschrift, ingediend door Hilde Schuurmans (Groen), werd echter toegevoegd aan de agenda van de...

Op dinsdag 27 oktober organiseert de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) een infoavond over “grondstoffenjagers”. Aanvang om 19.30 u in de Patio van het gemeentehuis (ingang via Kerkstraat). Toegang is gratis. ​Gastspreker is onderzoeksjournalist Raf Custers, die een boek schreef over dit onderwerp. 

De belangrijkste grondstoffen zijn ons allemaal welbekend en...

Het versterken van de lokale democratie is voor Groen een prioriteit, want de afstand tussen burger en politiek is vaak (té) groot. Basisvoorwaarden voor meer lokale democratie zijn absolute openheid, transparantie en participatie. Participatie verhoogt het draagvlak van het beleid en uiteindelijk de kwaliteit ervan. Groen staat dan ook zeer positief tegenover de stappen die...

Home