Home

Dossiers

De omleidingsweg en het Klein Stedelijk gebied Pelt
Een maatschappij in evenwicht vraagt om sociale rechtvaardigheid

Actueel

De lente is in het land. We kunnen weer naar buiten. Op het terras met een goed boek genieten van de zon. Een alternatief kan ons Groenkrantje zijn. Onze vrijwilligers zijn volop bezig met de bedeling ervan. Maar zij die een onweerstaanbare drang voelen het krantje nu reeds te lezen op het terras met de tablet, kunnen hier terecht.

​Het krantje bestaat uit een bijdrage van Groen...

In oktober 2015 stuurde Hilde Schuurmans, bestuurslid van Groen Neerpelt, een verzoekschrift naar de gemeenteraad met de vraag om de burgers meer te betrekken bij het beleid van onze gemeente. Het antwoord was voorspelbaar: het schepencollege zei duidelijk nee tegen echte participatie. We hopen hen met onze enquête van het tegendeel te overtuigen.

 

Daarnaast zijn we ook ...

Groen Neerpelt nam ook dit jaar weer deel aan Straat.net, de jaarlijkse zwerfvuilactie van Limburg.net. We gingen zaterdag op pad langs 10 km Neerpeltse wegen. Een ploegje trok er 's voormiddags op uit en een ander 's namiddags. Samen vulden we 22 (!) grote zakken, waarvan een deel op de foto, met zwerfvuil en dan vooral blikjes en plastic flessen.

We zijn benieuwd hoeveel kg...

Op het verzoekschrift ingediend door Hilde Schuurmans (Groen) heeft de gemeente positief geantwoord. Het gemeentebestuur beklemtoont wel dat ons verzoek eigenlijk een door haarzelf al eerder opgevat idee is. Het schepencollege was hier toevallig net mee bezig. Politiek kan toch mooi zijn.

...

Dat we op ons verzoekschrift omtrent meer participatie nul op het rekest kregen, legden we eerder al uit.

De partijen van de Neerpeltse meerderheid, CD&V en sp.a, negeren hiermee een nieuw maatschappelijk gegeven: nl. dat van de mondige burger. In dossiers zoals de Oosterweelverbinding laten burgers zien dat ze meer in hun mars hebben dan als ‘kiesvee’ te worden behandeld....

Dinsdag 19/01 om 19.30 u organiseert de Neerpeltse FairTradetrekkersgroep in de patio van het gemeentehuis een infoavond over voedselteams. Een voedselteam is een groep van mensen die biologische groenten en fruit, hoevezuivel en hoevevlees, brood en bloem, streek- en seizoensproducten,enz. rechtstreeks aankopen bij producenten uit de streek. Wekelijks kunnen de leden van...