Home

Dossiers

De omleidingsweg en het Klein Stedelijk gebied Pelt
Een maatschappij in evenwicht vraagt om sociale rechtvaardigheid

Actueel

Een paar keer per jaar organiseren wij een geleide wandeling door de Holen, het natuurgebied dat doorsneden zou worden bij de realisatie van de omleidingsweg volgens het gewestplantracé (ook wel het noordelijk tracé). Deze keer hadden wij alle leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor de wandeling. De omleidingsweg is een belangrijk dossier en een beslissing dringt zich op...

Dat de ruimtelijke ordening in België geen schoonheidsprijs verdient, weten we al langer. De lintbebouwing in dit land mag onderhand geklasseerd worden als werelderfgoed. Het is een historische blunder. Deze natte tijden maken het ook duidelijk dat bouwen in overstromingsgebieden misschien niet altijd de beste optie was. En dat het betonneren van open ruimten niet helpt om wateroverlast in...

Energie, onze maatschappij draait erop. Zonder had de welvaartsstijging niet zo'n hoge vlucht kunnen nemen, maar het te groot verbruik ervan dreigt de toekomstige welvaart te ondermijnen. De verbranding van fossiele grondstoffen is een belangrijk oorzaak van de klimaatverandering. De Vlaamse regering gaat nu in ijltempo op zoek naar alternatieve energiebronnen. Om de vraag naar energie te...

Ons marktplein krijgt een opknapbeurt. De rioleringen, voetpaden en het plein zelf moeten vernieuwd en/of aangepast worden. Groen Neerpelt vroeg begin dit jaar via een verzoekschrift om dit project participatief aan te pakken. En de gemeente maakt er werk van!

Groen roept dan ook iedereen...

De lente is in het land. We kunnen weer naar buiten. Op het terras met een goed boek genieten van de zon. Een alternatief kan ons Groenkrantje zijn. Onze vrijwilligers zijn volop bezig met de bedeling ervan. Maar zij die een onweerstaanbare drang voelen het krantje nu reeds te lezen op het terras met de tablet, kunnen hier terecht.

​Het krantje bestaat uit een bijdrage van Groen...

In oktober 2015 stuurde Hilde Schuurmans, bestuurslid van Groen Neerpelt, een verzoekschrift naar de gemeenteraad met de vraag om de burgers meer te betrekken bij het beleid van onze gemeente. Het antwoord was voorspelbaar: het schepencollege zei duidelijk nee tegen echte participatie. We hopen hen met onze enquête van het tegendeel te overtuigen.

 

Daarnaast zijn we ook ...